Regnskap – Mer Enn Tall

Regnskap for konsern og kjedevirksomheter

Ved å ha felles måleparametre vil det være enklere for ledelsen å måle hva som fungerer og ikke. Ved bedre innsikt, vil man kunne måle og sammenligne resultater og få et bedre beslutningsgrunnlag.

10.000 per time

Vi har smarte løsninger for lønnshåndtering. Skatt, godtgjørelser, refusjoner, feriedager og alt som gjelder utbetaling av lønn ivaretas av oss. Med økonomisk rådgivning viser vi deg hvordan du kan bruke informasjonen fra regnskapet, så du kan få mer effektiv styring av økonomien i din virksomhet.

Betingelser
Fastpris

Med standardiserte tjenester og en felles finanskalender for alle i kjeden vil du får bedre struktur og det vil være enklere med oppfølging. Med fast rådgivning og rapportering kan du sammenligne deg med både konkurrenter og andre i bransjen. Det kan gi deg fordeler i markedet.

Vi leverer lønns-og regnskapstjenester til ulike kjeder. Vi fører regnskapet ditt og hjelper med bilagsregistrering, datafangst fra kasse, remittering, rapportering, årsoppgjør og rådgivning. Våre regnskapsførere er oppdaterte på lover og regler som angår virksomheten din.

kontakt
Kontakt oss for ett pristilbud


    Vi tilbyr økonomiske tjenester til små og mellomstore bedrifter. I tillegg møter vi deg med fleksibilitet og forståelse for akkurat ditt behov.